Kde nás nájdete:

ul. Janka Kráľa 4,
Banská Bystrica
(budova Proxima 2,
na Huštáku vedľa OCA)

mapa

Kontakty:

mobil: +421 907 804 634
e-mail: info@baoba.sk

Otváracie hodiny:

Pondelok 9:30 - 17:30
Utorok 9:30 - 18:00
Streda 9:30 - 18:00
Štvrtok 9:30 - 18:00
Piatok 9:30 - 17:30
Sobota 10:00 - 12:00
Nedeľa zatvorené
BAOBA.sk v sieti Facebook

07.07.2011

12 dôvodov prečo nakupovať biopotraviny

ilustratívny obrázok

Význam biopotravín býva často spochybňovaný, tak ako aj ich vyššia cena v porovnaní s konvenčnými potravinami. Existuje však niekoľko veľmi dobrých dôvodov, prečo by sme mali biopotraviny aspoň vyskúšať, ak nie rovno zaradiť do nášho jedálnička.

„Sú, aké majú byť!“ 


1. Chutia, ako majú chutiť (výborne) 

Biopotraviny obsahujú menej vody a viac aromatických látok v porovnaní s konvenčnými. Preto sú chutnejšie - majú výraznú, charakteristickú chuť. Potvrdzujú to degustácie tzv. naslepo, a to predovšetkým u zemiakov, zeleniny, mäsa a mliečnych výrobkov. Tiež divá zver dáva prednosť ekopoliam pred konvenčnými. Ekopoľnohospodári na celom svete slávia úspech so sloganom „Ochutnajte ten rozdiel!“. 
Výborná chuť! 

2. Dajú nám, čo majú dať (veľa vitamínov, minerálov a bioaktívnych látok) 

V porovnaní s konvenčnými potravinami obsahujú biopotraviny viac horčíku a železa, ako aj vitamínu C, ktoré sú dôležité pre odolnosť proti ochoreniam zo stresu a proti poruchám srdečnej činnosti. Biopotraviny obsahujú tiež viac vlákniny a bioaktívnych látok, čím znižujú riziko vzniku civilizačných ochorení. Vyššia je tiež biologická kvalita biopotravín (živé potraviny) - dajú nám viac vitality. 
Vyššia nutričná hodnota a vitalita! 

3. Budeme, akí by sme chceli byť (zdraví a životaschopní) 

Deti sú mnohonásobne viac vystavené nebezpečnej konzumácii zvyškov nebezpečných pesticídov a syntetických hnojív v jedle. Ponúknime im preto bezpečné potraviny z ekologického poľnohospodárstva. I budúce mamičky by mali konzumovať biopotraviny, aby poskytli čo najlepšiu výživu svojmu dieťatku ešte pred narodením, ale aj počas dojčenia (kvalita materského mlieka mamičiek, ktoré konzumujú biopotraviny, je oveľa lepšia ako u ostatnej populácie) Ani budúci oteckovia by nemali byť ľahostajní k svojej výžive (muži, ktorí konzumujú biopotraviny majú viac a životaschopnejších spermií v porovnaní s mužmi, ktorí konzumujú konvenčné potraviny). Konzumáciou biopotravín prispievame k zníženiu rizika rôznych foriem alergií našich detí a ich detí... 
Predpoklad životaschopnej populácie! 

4. Neobsahujú, čo nemajú obsahovať (chemické látky a GMO) 

Pri produkcii surovín neboli použité agrochemikálie, pri vlastnej výrobe biopotravín neboli použité potravinárske chemikálie (napr. konzervačné, prifarbovacie, dochucovacie látky...). Neboli tiež použité postupy, ktoré môžu mať negatívne účinky na ľudské zdravie (napr. ožarovanie, plynovanie, bielenie...). Výskumy preukázali podstatne nižší obsah reziduí pesticídov a nižší obsah dusičnanov v bioproduktoch v porovnaní s konvenčnými produktmi (až o 25%), predovšetkým v zelenine a zemiakoch. 
V ekologickom poľnohospodárstve sa nesmú používať geneticky modifikované organizmy (GMO). Geneticky modifikovaná sója, kukurica a iné produkty sú zakázané ako pre kŕmenie zvierat, tak i pre ľudské potraviny. Ekologickí poľnohospodári úplne odmietajú GMO ako niečo úplne absurdné, čo nemá v prírode svoje miesto. Navyše, ešte nie sú dostatočne preskúmané všetky riziká spojené s ich zavádzaním, napr. vznik nových alergií alebo vypestovanie rezistencie voči antibiotikám. 
Sú bezpečné! 

5. Vydržia, koľko majú vydržať (dlho) 

Ak si kúpite bioprodukty ako zemiaky, zeleninu alebo ovocie, zďaleka Vám „nezvädnú“ tak rýchlo, ako sa to často stáva pri kúpe krásne vyzerajúcich „chemických“ potravín. Týka sa to predovšetkým zemiakov a zeleniny na uskladnenie, ktoré majú vyšší obsah škrobu a sušiny (v dôsledku nepoužívania dusíkatých hnojív), preto sa menej kazia, majú tzv. lepšiu skladovateľnosť. 
Dlho vydržia! 

6. Rastú, ako majú rásť (prirodzene) 

Ekologické poľnohospodárstvo je priateľské k životnému prostrediu. Bioroľník hnojí pôdu maštaľným hnojom, kompostom alebo používa zelené hnojenie. Nepoužíva syntetické prostriedky proti škodcom, ale biologické prostriedky ochrany. Spodná voda sa tak nezaťažuje fosfátmi, pesticídmi alebo herbicídmi. EP je tiež dôležitým prostriedkom k ochrane ovzdušia: CO2 emisie sú nižšie 2,5x v porovnaní s intenzívnym poľnohospodárstvom. Bioroľník prispieva k dobrej kvalite pôdy; eliminuje problémy zasoľovania v dôsledku nadmerného používania umelých hnojív a vhodnými technikami pestovania (zachovanie remízkov, vyvážené osevné postupy, menej vstupov na pole) predchádza erózii . Do ekologického poľnohospodárstva je potreba oveľa menej energetických vstupov - pohonných hmôt a energií na výrobu chemických hnojív. U väčšiny biopotravín je zakázané používať plastové a hliníkové obaly. 
Chránia čistú pôdu, vodu, vzduch! 

7. Žijú, ako majú žiť a jedia, čo majú jesť (slobodne a zdravo) 

V ekologickom poľnohospodárstve sú zvieratá chované v prirodzených podmienkach podľa svojich nárokov a potrieb, s dostatkom pohybu a prirodzenou stravou. Pre prežúvavce sa musí zabezpečiť možnosť pastvy a to v rozsahu minimálne 150 dní ročne. Ostatným druhom zvierat musí byť časť kŕmnej dávky poskytnutá v čerstvom stave. Pri ustajnení zvierat sa dbá na dostatok čerstvého vzduchu, denného svetla a dostatočnú plochu ležoviska s podstielkou. Zakázané je celoročné ustajňovanie hovädzieho dobytka priväzovaním a uplatňovanie klietkového spôsobu chovu s obmedzeným pohybom zvierat. 
Bez týrania zvierat! 

8. Milujú rôznorodosť (veľa druhov rastlín a živočíchov v rozmanitej krajine) 

Ekologické poľnohospodárstvo je praktickým krokom k ochrane biodiverzity – biologickej rozmanitosti. Kým v konvenčnom poľnohospodárstve ide o dosiahnutie čo najvyšších výnosov pestovaním v monokultúrach, ekofarmy sa podobajú na mozaiku, kde sa nachádzajú polia, lúky, pasienky, sady, záhrady i remízky. Nepoužívanie pesticídov, hnojenie organickými hnojivami, pestré osevné postupy, pestovanie medziplodín, zaraďovanie menej bežných druhov kultúrnych rastlín, voľba tradičných krajových odrôd, opatrenia krajinotvorby - to všetko prispieva k zvyšovaniu biodiverzity. Štúdie preukázali zhruba 2x viac rastlinných druhov na ekologických farmách v porovnaní s konvenčnými, viac bezstavovcov, vtákov a vyššiu mikrobiálnu aktivitu pôdy. 
Ich domovom je oku lahodiaca krajina s veľa druhmi rastlín a zvierat! 

9. Berú si len toľko, koľko si majú brať (s ohľadom na budúce generácie) 

Ekologické poľnohospodárstvo predstavuje trvalo-udržateľný systém, ktorý neberie z prírody viac zdrojov, ako je možné prirodzeným spôsobom obnoviť a neprodukuje odpady, s ktorými nevie naložiť. Jeho cieľom je vyprodukovať dostatok kvalitných potravín s ohľadom na zachovanie dobrého životného prostredia, rozvoj vidieka a cenovú prijateľnosť pre každého. Využíva predovšetkým miestne a obnoviteľné zdroje a ekologicky šetrné technologické postupy, ktoré minimalizujú poškodzovanie životného prostredia. 
Berú ohľad na ďalšie generácie! 

10. Stoja, koľko majú stáť (konvenčné potraviny sú „príliš“ lacné = dotované) 

Niekto by mohol povedať, že biopotraviny sú príliš drahé. Treba si ale uvedomiť, že ekologickí poľnohospodári majú väčšinou menšie pozemky, viac druhov plodín, viac ručnej práce, spracovatelia spracúvajú menšie objemy, sezónne a bez chémie takže biopotraviny majú kratšiu trvanlivosť ako konvenčné (sú živé, preto tak chutia moľom  . V systéme ekologického poľnohospodárstva sa všetko sa robí v malom. Malé je milé, normálne a udržateľné. To potraviny z konvenčného poľnohospodárstva sú príliš lacné. Platíme za to všetci vysokú daň v podobe nezdravej populácie, vyľudňujúceho sa vidieka, znečisteného životného prostredia a vyčerpávania neobnoviteľných zdrojov energie. Keby konvenční poľnohospodári a spracovatelia boli zaťažení daňou za degradáciu životného prostredia, ukázalo by sa, že normálne je kupovať normálne (bio)potraviny, zakiaľ kupovať konvenčné potraviny je luxus. Kým zjedná v tomto smere nápravu štát, je na nás, spotrebiteľoch, aby sme každým nákupom dali jasne najavo, ktorých poľnohospodárov a spracovateľov chceme podporiť. 
V konečnom dôsledku sú lacnejšie! 

11. Dávajú živobytie tým, ktorým majú dať (priamo ekologickým poľnohospodárom) 

Pre ekologických poľnohospodárov je typické ponúkať svoje bioprodukty (zemiaky, jablká, mrkva) či z nich spracované biopotraviny (mliečne produkty) tzv. „z dvora“, t.j. že si ich môžete kúpiť priamo od farmára. Mnohé ekofarmy dnes ponúkajú už aj služby v agroturistike. Ďalšia možnosť podporiť priamo prvovýrobcu a spracovateľa bioproduktov je prostredníctvom klubov priateľov ekologického poľnohospodárstva, ktoré zabezpečujú pravidelnú dodávku bioproduktov z ekofariem členom klubu v meste. 
Podpora našich ekofarmárov a rozvoja vidieka! 

Pokiaľ ide o exotické plodiny alebo produkty ako banány, pomaranče, kávu, kakao, čaj alebo trstinový cukor, už aj tie je možné (i keď na Slovensku zatiaľ len čaj a kávu) zohnať v BIO kvalite, niekedy navyše aj s označením „fair-trade“. Čo je mottom „férového obchodu“? OBCHOD NAMIESTO POMOCI! Z účinkov a vedľajších účinkov férového obchodu profituje 900 000 roľníckych rodín vo vyše 43 krajinách sveta na opačnej strane zemegule. Na druhej strane, pri bežnej kúpe týchto plodín je to obvykle tak, že monopolné obchodné spoločnosti stláčajú výkupné ceny za poľnohospodárske plodiny na absolútne minimum, čo im prináša obrovské zisky (pričom farmár dostane z ceny kávy, za ktorú ju my kupujeme, sotva 10%). Dôsledok pre farmárske rodiny? Nemožnosť zarobiť si na živobytie, zneužívanie detí na ťažkú prácu a devastácia pôvodných ekosystémov. 
Podpora ekofarmárskych rodín a zachovanie pôvodných ekosystémov v rozvojových krajinách! 

12. Sú prirodzené a normálne, ale dnes už musia byť chránené (kontrola z poľa až na pult predajne) 

Trh s biopotravinami je prísne kontrolovaný na každom kroku (pestovanie, spracovanie, distribúcia, dovoz...), takže pri kúpe certifikovaných biopotravín máte záruku, že vyhovujú nielen všetkým všeobecne platným slovenským hygienickým a potravinárskym normám pre bežné potraviny, ale ešte mnohým dodatočným podmienkam, daných platnou legislatívou. Dodržovanie zákona kontroluje nezávislá inšpekčná organizácia Naturalis. Pri kúpe biopotraviny označenej logom „Ekopoľnohospodárstvo“ máte záruku tej najvyššej kvality a môžete vysledovať jej pôvod až k bioroľníkovi. 
So zárukou že sú také, aké majú byť! 

Zdroj: 

1/ Bulletin ekologického poľnohospodárstva č. 22/2001 
2/ Bulletin ekologického poľnohospodárstva č. 16/2000 
3/ www.bioinformation.at 
4/ Súhrn prednášok z Bioakademie 2003 
5/ Dr. Velimirov: Je BIO naozaj lepšie?